Monday, 5 December 2022

ยิ่งกว่าถูกหวย ฝากบ้านไว้กับคุณยาย

คลิปนี้นะ ถ้ามีเพื่อนบ้านดีชีวิตก็มีสุข อย่างเพื่อนบ้านรายนี้ไม่อยู่บ้าน ฝากบ้านไว้กับคุณยาย แต่คุณยาย เข้าไปดูแลบ้านอย่างดีเหมือนกับบ้านตัวเอง